Spolek Šárecké údolí - Spolek Šárecké údolí
+420 602 20 55 20
info@sarecke-udoli.cz

SPOLEK ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ


Náš spolek usiluje o ochranu krajinného rázu a génia loci přírodního parku Šárka -Lysolaje. Ve 21.století patří tomuto největšímu pražskému přírodnímu parku nová role - zeleného pásu Prahy. 

 Přidejte se k nám a pomozte nám v občanském lobbingu za ochranu a rozvoj Šáreckého údolí! Společnými silami se nám povede údolí předat budoucím generacím hezčí, než jsme jej zdědili od našich předků.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Připojte se k nám!

Máme na šedesát členů, ale stále hledáme další příznivce, přátele a aktivní občany našeho údolí!