Spolek Šárecké údolí - Spolek Šárecké údolí
+420 602 20 55 20
info@sarecke-udoli.cz

Home » Archive

V kauze Šatovka, ve které náš spolek zásadně nesouhlasil se změnou územního plánu v ochranném pásmu přírodní památky Dolní Šárka, nám dal za pravdu i Nejvyšší správní soud. Zamítl kasační stížnost magistrátu a potvrdil pravomocný rozsudek Městského soudu. Náš  spolek je stále připraven jednat s radou MČ Praha 6 o dalším využití Šatovky. To jsme ...
Číst více
Poté, co jsme v lednu společně s geodety zaměřili obecní pozemek a možnou trasu pro cyklisty i pěší, vydali jsme se v sobotu na jarní brigádu. Cesta je nyní vyznačená, průchozí a s výjimkou dvou úzkých míst i průjezdná pro cyklisty. Prosíme, projíždějte na komunikaci se zvýšenou opatrností, v nejužších místech sesedněte z kola a ...
Číst více
Praha 6. – Dejvice. kostel Svatého Matěje, U Matěje, v pozadí sítliště Baba a Hanspaulka. Severovýchodní pohled. Praha 6. – Dejvice. kostel Svatého Matìje, U Matìje, v pozadí sítlištì Baba a Hanspaulka. Severovýchodní pohled. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Číst více
Byli jsme osloveni firmou L’ORÉAL, která každoročně pořádá pro své zaměstnance tzv. Dobrovolnický den. Po loňské akci ve prospěch Prokopského údolí se letos společnost L’ORÉAL rozhodla svých cca 100 zaměstnanců uvolnit na čtvrtek 28.6. do Šáreckého údolí. Kromě péče o přírodní památky Zlatnice, Nad Mlýnem či Dolní Šárka budou zaměstnanci pořádat i chráněné dílny pro ...
Číst více
Městská část Praha 6 vypsala výběrové řízení na zjišťovací studii k protipovodňovým opatřením na Šárecko-litovickém potoce. Firma PÖYRY studii vypracovala a prezentovala občanům údolí. Prezentaci si můžete stáhnout zde: prezentace-poyry.pdf   Radnice Prahy  6 nám poskytla i samotnou studii. Všechny soubory jsou k zde dispozici ve formátu PDF:   titulka_A.pdf Technicka_zprava-1.cast.pdf (7794743) Technicka_zprava-2.cast.pdf (6882581) Technicka_zprava-3.cast.pdf ...
Číst více
Bezpečná komunikace pro všechny V rámci diskuze na ustavující schůze občanského sdružení Šárecké údolí byla problematika bezpečného pohybu chodců a cyklistů v údolí vyhodnocena jako jeden z nejpalčivějších  problémů, které v údolí jsou. Jsme přesvědčeni, že dobré vyřešení tohoto problému není jen v zájmu místních obyvatel, ale jedná se o celoměstsky významný problém. Šárecké údolí ...
Číst více
Průvodní zpráva, která zdůvodňuje a vysvětluje navrhované řešení. Saudostu_A-Pruvodni zprava.pdf (89494) Mapka údolí v kontextu Prahy 6 s vyznačením řešeného úseku. Saudostu_B-Situace sirsich vztahu.pdf (769108) Souhrnný výkres celého řešeného úseku od ulice V Podbabě po Jenerálku. Saudostu_E-Situace celková.pdf (1633412) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – 10 ČÁSTÍ ÚDOLÍ Zde naleznete projektovou dokumentaci rozčleněnou na deset snímků, s uvedením ...
Číst více
Šárecké údolí bylo v minulosti propojeno sítí kvalitních cest, o které za první republiky pečovalo osm (!) cestářů. Většina těchto cest je dnes zdevastovaných, zarostených či zaslepených. Usilujeme o obnovu těchto cest a otevření údolí pro všechny návštěvníky, turisty, sportovce. Údolí má obrovský potenciál pro městskou rekreaci nejen pro obyvatele okolních čtvrtí, ale i pro všechny Pražany či ...
Číst více
Pracujeme na proměně hřiště Žežulka. Pokud se dohodneme se sponzorem, mělo by v průběhu jara příštího roku vyrůst v tomto areálu multifunkční hřiště. Na něm by se mohly provozovat nejen volejbal, nohejbal, fotbal, basketbal či házená, ale také v zimním období bruslit a hrát hokej! Nové budou nejen mantinely, branky  a sítě, ale také bezúdržbový ...
Číst více
Vstoupíme-li do Šárky, jako bychom se ocitli ve slovanské historii. Svádí k tomu tak česky znějící pojmenování a zejména známá pověst o Ctiradovi a Šárce. Podle této proradné dívky však údolí pojmenováno není. Název snad vznikl z případného jména šarý, později šerý, neboť Šárka byla šerým či setmělým dolem. Pojmenování se týkalo zprvu jistě jen ...
Číst více
Page 1 of 2 12