Spolek Šárecké údolí - Spolek Šárecké údolí
+420 602 20 55 20
info@sarecke-udoli.cz

Aktuality

Home » Aktuality

Výroční členská schůze Spolku Šárecké údolí 23. 4. 2019 od 18 hodin   Vážení členové spolku,   srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi Spolku Šárecké údolí v úterý 23. 4. 2019 od 18 hodin v restauraci Na Břetislavce.   Důležitým bodem našeho setkání bude debata o projektu Seniorského centra Šatovka, jehož představení koncem února vyvolalo spoustu bouřlivých ...
Read more
Vážení členové spolku,   vzhledem k událostem kolem plánované výstavby na Šatovce jsme se rozhodli svolat výroční schůzi spolku už na duben, ihned po Velikonocích, na 23. 4. od 18 hodin.   Na schůzi bychom Vás rádi seznámili s dosavadním průběhem jednání a prodiskutovali s Vámi možné postupy, a tak se kvalifikovaně a odpovědně rozhodli, jaký k ...
Read more
Ve čtvrtek 24.1. 2019 vystoupil člen výboru Spolku Šárecké údolí Milan Šimonovský se dvěma interpelacemi. Doufáme, že s novým obsazením magistrátu se podaří tyto dlouho prosazované projekty zdárně posunout k realizaci. Znění interpelací naleznete zde: interpelace MHMP_protipovodnova opatření_24012019.pdf (250223) interpelace MHMP_rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí 24012019.pdf (421054)
Read more
Pozvánka na předvolební debatu se Zelenými 17. 9. 2018 od 19 h na Břetislavce Vážení členové a příznivci spolku, Praha 6 je jednou z rozsáhlejších městských částí Prahy. Již léta bojujeme s tím, že problémy Šáreckého údolí často nejsou pro MČ Prahy 6 důležité a voláme po efektivnější správě jednotlivých lokalit. Zástupci strany Zelených naše ...
Read more
Vážení členové spolku,   srdečně zveme na výroční členskou schůzi spolku Šárecké údolí, ve středu 27. 6. 2018 v 18 hodin v restauraci Na Břetislavce.     Program členské schůze: Změna sídla a úprava stanov spolku Schválení výroční zprávy za rok 2017 Volba výkonného výboru a dalších orgánů Územní studie Tichá a Dolní Šárka Plán činnosti výboru na ...
Read more
Spolek Ekodomov si Vás dovoluje pozvat na tradiční Májový jarmark v Dětském klubu Šárynka. Můžete se těšit na stánky, dílny, ekoporadnu, bazárek, divadlo pro děti, živá hudba, stříhání oveček a cestu vlny. Více o programu naleznete zde: https://www.ekodomov.cz/kalendar-akci/podrobnosti-o-akci/majovy-jarmark-v-zahrade-sarynka/rok-2018/mesic-05/den-26/ nebo na FB zde: https://www.facebook.com/events/208809799897571/
Read more
Vážení přátelé Šáreckého údolí, srdečně Vás zveme na Šárecký den, který se bude konat v sobotu 2.6. na louce u Žežulky od 15 hodin. Můžete se těšit na bohatý program pro děti dospělé i závod kačenek. Startovné 50 Kč. Občerstvení zajištěno. Podrobnější informace zde: plakat A4_Sarecky den_2018.pdf (877932)
Read more
Zastupitelstvo MČ Praha 6 napříč všemi politickými stranami přijalo usnesní pro Šárecké údolí, ve kterém uznává, že i Tichá a Dolní Šárka je přírodní park a celoměstsky významné rekreační území. Pan místostarosta Polách má za úkol zadat zpracování urbanistické studie, která popíše problémy a potenciál v území a stanoví ve spolupráci s obyvateli limity využití ...
Read more
Dne 22.11. 2016 za spolek Šárecké údolí v řadě otázek, které trápí obyvatele Šáreckého údolí a Podbaby, interpeloval pan Vladan Hodek. Znění interpelace a odpověď na ni si můžete přečíst zde:   interpelace.pdf (430591) intepelace_odpoved.pdf (799016)
Read more
Page 2 of 6 12345...Last page