Spolek Šárecké údolí - Spolek Šárecké údolí
+420 602 20 55 20
info@sarecke-udoli.cz

Šatovka

Home » Šatovka

Přírodní památka Dolní Šárka byla zřízena vyhláškou č. 4/1982 Sb. NVP. Důvod ochrany:  Přirozené výchozy proterozoických kralupsko – zbraslavských hornin (droby a břidlice) v zaříznutém údolí Šáreckého potoka se společenstvy skal a teplomilné skalní stepi s výskytem  chráněných a ohrožených druhů. Přírodní památku tvoří tři oddělené lokality nazývané podle historických usedlostí v Šáreckém údolí a ...
Číst více
Usedlost Šatovka, V Šáreckém údolí čp. 74/81,  má jméno po Janu Křtitelovi de Chateau, krejčím a měšťanu Menšího Města pražského, který koupil někdejší vinici Erbovku a stavení roku 1673 od dřívejšího majitele. Jan Chateau obnovil vinohrad, spustošený třicetiletou válkou, zahradu doplnil mladými stromky a u lisu zbudoval obytný dům.   V roce 1710 zakládá na ...
Číst více
Usedlost Šatovka je jedním z nejvíc neuralgických bodů v Šáreckém údolí.   Od té doby, co byli radnicí všichni nájemníci vystěhováni a objekt osiřel, se kolem Šatovky událo mnohé.  Dvakrát byla Šatovka svévolně osídlena squattery.  V roce 2011  radnice požádala magistrát o změnu územního plánu. Proti této změně podal náš spolek námitky.  Mezitím vycházely z radnice, ještě za vlády ODS ...
Číst více