Spolek Šárecké údolí - Spolek Šárecké údolí
+420 602 20 55 20
info@sarecke-udoli.cz

Uncategorized

Home » Uncategorized

Na tomto místě naleznete přepsané vyprávění a vzpomínky Šáreckých občanů. V dobách minulých si je místní lidé opisovali na psacím stroji. Vy si je můžete stáhnout do počítače jedním kliknutím 🙂 Začtěte se s námi – a společně s námi si představujte, jak úžasné místo Šárka byla ještě před 80 lety.
Read more
Byli jsme osloveni firmou L’ORÉAL, která každoročně pořádá pro své zaměstnance tzv. Dobrovolnický den. Po loňské akci ve prospěch Prokopského údolí se letos společnost L’ORÉAL rozhodla svých cca 100 zaměstnanců uvolnit na čtvrtek 28.6. do Šáreckého údolí. Kromě péče o přírodní památky Zlatnice, Nad Mlýnem či Dolní Šárka budou zaměstnanci pořádat i chráněné dílny pro ...
Read more
Městská část Praha 6 vypsala výběrové řízení na zjišťovací studii k protipovodňovým opatřením na Šárecko-litovickém potoce. Firma PÖYRY studii vypracovala a prezentovala občanům údolí. Prezentaci si můžete stáhnout zde: prezentace-poyry.pdf   Radnice Prahy  6 nám poskytla i samotnou studii. Všechny soubory jsou k zde dispozici ve formátu PDF:   titulka_A.pdf Technicka_zprava-1.cast.pdf (7794743) Technicka_zprava-2.cast.pdf (6882581) Technicka_zprava-3.cast.pdf ...
Read more
Bezpečná komunikace pro všechny V rámci diskuze na ustavující schůze občanského sdružení Šárecké údolí byla problematika bezpečného pohybu chodců a cyklistů v údolí vyhodnocena jako jeden z nejpalčivějších  problémů, které v údolí jsou. Jsme přesvědčeni, že dobré vyřešení tohoto problému není jen v zájmu místních obyvatel, ale jedná se o celoměstsky významný problém. Šárecké údolí ...
Read more
Díky všímavosti jedné členky našeho sdružení se rozjela mediální smršť. Samozřejmě podstatnou zásluhu má Petra Kolínská a Zelení za Prahu 6. Ti otevřeným dopisem intervenovali ministra financí a zajistili kauze nebývalou mediální pozornost. Během jediného dopoledne, kdy se tato kauza stala hlavní zprávou veřejnoprávního rozhlasu, pak ministr prodej zrušil. Otevřený dopis zelených si můžete stáhnout zde: strana_zelenych_otevreny_dopis_mf_9.6.2011.pdf ...
Read more
Úspěchy a činnost spolku Šárecké údolí:  1. Více než deset akcí v rámci Dobrovolnického dne, kdy spolek zorganizoval údržbu a obnovu pěších cest a úklid odpadků v přírodním parku pro v součtu více než 500 lidí z firem LOREAL, ČSOB, ČEZ…  2. Osm ročníků akcí Dětský den nejen pro obyvatele Šáreckého údolí s účastí 200 – ...
Read more
V rámci projektu obnovy spojovacích cest spolek Šárecké údolí usiluje o obnovu cest v Šáreckém údolí viz.https://www.sarecke-udoli.cz/projekty/obnova-spojovacich-cest-z-udoli/Cílem práce bude obnovit a zlepšit přístup z Šáreckého údolí k přírodní památce Dolní Šárka. Předmětem práce bude 1. údržba stávajících cest, která představuje zejména prostřihání a čištění náletů a větví. 2. obnova cesty od Žežulky k PP Dolní ...
Read more
Rozsudek Městského soudu – vyhráli jsme! 12.09.2019 14:47  Neobvykle rychle rozhodl Městský soud ve věci naší správní žaloby. Na devatenácti stranách, celkem ve 109  odstavcích se velmi podrobně problematikou zabývá. Přesně to náš spolek chtěl – aby nezávislá, soudní moc rozhodla, který veřejný zájem má větší váhu. Zda právo na příznivé životní prostředí, nebo zájem ...
Read more
Usedlost Šatovka je jedním z nejvíc neuralgických bodů v Šáreckém údolí.   Od té doby, co byli radnicí všichni nájemníci vystěhováni a objekt osiřel, se kolem Šatovky událo mnohé.  Dvakrát byla Šatovka svévolně osídlena squattery.  V roce 2011  radnice požádala magistrát o změnu územního plánu. Proti této změně podal náš spolek námitky.  Mezitím vycházely z radnice, ještě za vlády ODS ...
Read more
Průvodní zpráva, která zdůvodňuje a vysvětluje navrhované řešení. Saudostu_A-Pruvodni zprava.pdf (89494) Mapka údolí v kontextu Prahy 6 s vyznačením řešeného úseku. Saudostu_B-Situace sirsich vztahu.pdf (769108) Souhrnný výkres celého řešeného úseku od ulice V Podbabě po Jenerálku. Saudostu_E-Situace celková.pdf (1633412) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – 10 ČÁSTÍ ÚDOLÍ Zde naleznete projektovou dokumentaci rozčleněnou na deset snímků, s uvedením ...
Read more
Page 1 of 2 12