Spolek Šárecké údolí - Spolek Šárecké údolí
+420 602 20 55 20
info@sarecke-udoli.cz

Retenční nádrž – projektová dokumentace

Retenční nádrž – projektová dokumentace

Ke stažení zde.

Read more

Výroční zpráva o činnosti Spolku Šárecké údolí

Ve středu 7.10 proběhla výroční schůze našeho spolku v prostorech TJ Republikán. Mimo obsáhlý program byla na schůzi prezentována výroční zpráva o činnosti spolku, kterou naleznete ke stažení na odkazu níže.

 

Odkaz ke stažení zde.

 

 

Read more
Lesostep Šatovka
Hledáme dobrovolníky pro akci na tento čtvrtek!
24.9. startuje další, v pořadí už osmý ročník Dobrovolnických dnů. Tentokrát ve spolupráci s dobrovolníky z firmy Sanofi budeme rozšiřovat stepní ekosystém v nejcennější přírodní památce v Dolní Šárce – na louce nad Šatovkou.
Na těchto místech se páslo už v neolitu a je to prokazatelně první místo v Praze s kulturní zemědělskou krajinou.
Pod odborným dohledem Lesů…

Read more

Vážení členové a příznivci spolku,

srdečně Vás zveme na 9. výroční schůzi spolku Šárecké Údolí, dne 7.října od 18 hodin.

Schůze se bude konat ve venkovních prostorách TJ Republikán, V Šáreckém údolí 2639/78b .

Program schůze:

  1. Úvodní slovo předsedy spolku
  2. Prezentace – zpráva o činnosti spolku v uplynulém roku
  3. Výroční finanční zpráva – prezentace
  4. Schválení výroční finanční zprávy členy spolku
  5. Změna stanov spolku
  6. Diskuze, různé
  7. Závěr

Tolik stručné body schůze. Na samotné prezentaci…

Read more

Podporujeme snahu za zajištění budoucí průjezdnosti dopravní spojnice Kamýcká, Podbabská, Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí a připojujeme se k výzvě spolku ze Sedlce.

Tato komunikační trasa Prahy 6 je již dnes přetížena.  Kolabuje doprava na Vítězném náměstí, ale i v ulici Jugoslávských partyzánů. Ulice Podbabská má právě z důvodu dopravního přetížení již vymezen dopravní pruh pro autobusy a vozidla taxislužby. V ranní dopravní špičce zde stojí fronty vozidel, odpolední špička je…

Read more

V kauze Šatovka, ve které náš spolek zásadně nesouhlasil se změnou územního plánu v ochranném pásmu přírodní památky Dolní Šárka, nám dal za pravdu i Nejvyšší správní soud.

Zamítl kasační stížnost magistrátu a potvrdil pravomocný rozsudek Městského soudu.

Náš  spolek je stále připraven jednat s radou MČ Praha 6 o dalším využití Šatovky. To jsme několikrát deklarovali písemně i na ústních interpelacích  zastupitelstva Prahy 6.

Celý dokument zamítnutí kasační stížnosti si můžete…

Read more

Poté, co jsme v lednu společně s geodety zaměřili obecní pozemek a možnou trasu pro cyklisty i pěší, vydali jsme se v sobotu na jarní brigádu.

Cesta je nyní vyznačená, průchozí a s výjimkou dvou úzkých míst i průjezdná pro cyklisty. Prosíme, projíždějte na komunikaci se zvýšenou opatrností, v nejužších místech sesedněte z kola a dbejte i na bezpečí svých dětí.

Další rozšiřování komunikace připravujeme.

Cesta Pod...
</p srcset=

Read more

Vytvoření galerie

Geodeti vytyčili průchod ulicí Pod Habrovkou

Nedalo nám to, a nechali jsme geodety vytyčit hranice pozemků v ulici Pod Habrovkou. Na místě jsme označili hranici pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy a dobrá zpráva je, že průchod po obecních pozemcích je MOŽNÝ, a nemusíme tedy čekat na finální rozhodnutí silničního správního úřadu o průchodu ulicí Pod Habrovkou přes soukromé pozemky.

V druhé polovině března se chystáme cestu pořádně vyznačit a pakliže manželé Durychovi ten…

Read more

Stavební řízení k Rekonstrukci komunikace V Šáreckém údolí zahájeno

Ve čtvrtek 13.února 2020 se na odboru výstavby Městské části Praha 6 jednalo o vydání stavebního povolení na rekonstrukci komunikace mezi ulicemi Pokojná a V Podbabě.

Šance na rychlé vydání stavebního povolení jsou vysoké a s ohledem na letošní rozpočet hl.m. Prahy na rekonstrukci komunikace, který počítá s 25 miliony Kč, věříme, že se brzy začne stavět!

Read more
Page 1 of 11 1234510...Poslední stránka